ກອງປະຊູມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ 10 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ເປັນປະທານໃນປີ 2016                                                                                                                                                                                                                                                ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືວຽກງານປ້ອງກັນຊາດເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ
ພາສາລາວ

English

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດອາຊຽນຄັ້ງທີ 4 ວັນທີ 26-27 ມັງກອນ 2016 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • ປະຫວັດຫຍໍ້
  • ຊຸດບັດເຊີນ
    • ບັດເຊີນ
    • ວາລະກອງປະຊຸມ
    • ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
    • ແຜນບໍລິຫານກອງປະຊຸມ
    • ແບບຟອມລົງທະບຽນ
    • ແບບຟອນພົບປະສອງຝ່າຍ
    • ແບບຟອມແທກຕັດເຄື່ອງ
    • ແບບຟອມຈອງໂຮງແຮມ
  • ເອກະສານກອງປະຊຸມ
  • ກອງເລຂາ
  • ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ
  • ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Copyright 2016, www.mod.gov.la/10thADMM