ກອງປະຊູມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ 10 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ເປັນປະທານໃນປີ 2016                                                                                                                                                                                                                                                ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືວຽກງານປ້ອງກັນຊາດເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ
ພາສາລາວ

English

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດອາຊຽນຄັ້ງທີ 4 ວັນທີ 26-27 ມັງກອນ 2016 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
 • ປະຫວັດຫຍໍ້
 • ຊຸດບັດເຊີນ
  • ບັດເຊີນ
  • ວາລະກອງປະຊຸມ
  • ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
  • ແຜນບໍລິຫານກອງປະຊຸມ
  • ແບບຟອມລົງທະບຽນ
  • ແບບຟອນພົບປະສອງຝ່າຍ
  • ແບບຟອມແທກຕັດເຄື່ອງ
  • ແບບຟອມຈອງໂຮງແຮມ
 • ເອກະສານກອງປະຊຸມ
 • ກອງເລຂາ
 • ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ
 • ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

Copyright 2016, www.mod.gov.la/10thADMM